Televisioyhtiöiden käytännesäännöt

Televisioyhtiöt ovat sopineet käytännöistä ja toimenpiteistä kuvaohjelmalain toteuttamiseksi.

Yle, MTV Media, Nelonen Media, TV5 Finland ja Fox International ovat sopineet yhteisistä käytännöistä ja toimenpiteistä kuvaohjelmalain velvoitteiden täyttämiseksi. Vuoden alusta voimaan astunut laki on lisännyt tv-yhtiöiden vastuuta lapsille haitallisten ohjelmien luokittelussa ja tiedottamisessa. Keskeisimmät uuteen lakiin liittyvät asiat ovat ikärajamerkinnät ja niiden perusteet, ohjelmatiedotuksen merkinnät sekä luokittelu.

Lakia ja sen noudattamista valvoo Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU. Sen tehtäviä ovat kansallisen mediakasvatuksen koordinointi ja edistäminen sekä kuvaohjelmien tarjoamisen valvonta. MEKU tekee työtä yhdessä muiden viranomaisten ja toimialan yhteisöjen kanssa.

Tv-ruudussa katsojalle näkyvät uudet symbolit ovat osa uuden lain noudattamista. Tv-ohjelmissa on oltava näkyvillä symboli, joka kertoo sen ikärajan. Ikärajojen lisäksi käytetään haitallista sisältöä kuvaavia sisältömerkintöjä, jotka ovat perusteena ikärajalle. Näitä perusteita ovat väkivalta, seksi tai esimerkiksi ahdistavat sisällöt.

Ikärajat ovat muuttuneet ja tv-yhtiöt ovat sopineet keskenään kellonajoista, jotka jakavat tv-iltaa ikärajojen mukaisesti. Yhtiöt huolehtivat siitä, että kuvaohjelma jonka ikäraja on 12, 16 tai 18 ei ole tätä ikärajaa nuoremman lapsen katsottavana aikaan, jolloin lapset eivät tavallisesti katso televisiota.

  • Ohjelman ikäraja on 12: ei esitetä ennen kello 17.00
  • Ohjelman ikäraja on 16, ei esitetä ennen kello 21.00
  • Ohjelman ikäraja on 18, ei esitetä ennen kello 23.00

Tv-yhtiöt ottavat myös huomioon eri-ikäisten lasten katselutottumukset ja lastensuojelunäkökulman sijoittaessaan ohjelmia kello 17 ja 21 välille sekä kello 21 ja 23 välille.

Ohjelmien luokittelu kuuluu uuden lain mukaisesti tv-yhtiöille. Tv-ohjelmat luokitellaan ja merkitään samoin kuin elokuvateatterissa ja tallenteilla nähtävät ohjelmat. Luokittelu koskee myös ohjelmien trailereita sekä verkossa kuvaohjelmia tarjoavia palveluita, joita ovat mm. Areena, Katsomo ja Ruutu. Ohjelmien luokittelu ja rekisteröinti toteutetaan tv-yhtiöiden suunnittelujärjestelmien ja MEKUn luokittelujärjestelmän välisellä tiedonsiirrolla. Tv-yhtiöt lähettävät tiedot MEKUlle ennen ohjelman lähettämistä.

Kuvaohjelmalaki astui voimaan vuoden 2012 alusta. Lailla halutaan suojella lapsia yhä runsaamman tarjonnan mediaympäristössä. Samalla kuvaohjelmien ennakkotarkastus loppui.